ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SKIERBIESZOWIE

Dyrektor szkoły - mgr Jolanta Sawicka - Żywicka

ADRES SZKOŁY
ul. Zamojska 8
22-420 Skierbieszów
pow. zamojski
woj. lubelskie
tel/fax (084) 6213624
e-mail: sp-skierbieszow@wp.pl
http://www.spskierbieszow.republika.pl

     Zespół jest oświatową jednostką budżetową, w skład której wchodzą:
1.Samorządowe Przedszkole w Skierbieszowie,
2.Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie,
     Siedzibą szkoły jest budynek o powierzchni użytkowej 1 215,20 m² częściowo podpiwniczonym o trzech kondygnacjach, natomiast budynek przedszkola stanowi 841 m² powierzchni użytkowej, częściowo podpiwniczony.
     W szkole mieści się 10 sal lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa, w której znajduje się 22 stanowisk z dostępem do internetu. W szkole znajduje się świetlica, która prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Ponadto szkoła mieści w budynku bibliotekę, którą prowadzi wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Skierbieszowie. Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

       W roku szkolnym 2007/2008 naukę w szkole podstawowej pobiera 262 uczniów. Roczny koszt pobytu w szkole jednego ucznia wynosi 4 298,04zł. W jednostce zatrudnionych jest 27 nauczycieli (23,22 w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 6 kontraktowych, 13 mianowanych i 8 dyplomowanych. Ponadto szkoła zatrudnia 5 pracowników obsługi (4,50 w przeliczeniu na pełne etaty).
       W oddziałach zerowych przy Szkole Podstawowej w Skierbieszowie opieką wychowawczą objętych jest 43 dzieci. Koszt roczny pobytu jednego dziecka wynosi
4 310,48zł. Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli w pełym wymiarze czasu pracy oraz trzy osoby obsługi również w pełnym wymiarze czasu pracy.
       W przedszkolu przebywa 24 dzieci i zatrudniony jest jeden nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba obsługi w pełnym wymiarze. Koszt pobytu w przedszkolu jednego dziecka wynosi 2 638,33zł.Proszę czekać... Proszę czekać...